Chat with us, powered by IDBank
Հիփոթեքային վարկեր Ձեռքբերման նպատակով

Հիփոթեքային

Վարկեր` «Բնակարաններ երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի, «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի, Բանկի սեփական միջոցների շրջանակներում


Վարկերը տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով: • Տոկոսադրույք
  սկսած 8.5%
 • Ժամկետ
  մինչև 240 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  Սահմանված չէ
 • Առավելագույն գումար
  125 000 000 ՀՀ դրամ
  կամ
  250 000 ԱՄՆ դոլար


էջը թարմացվել է 04.04.2019 16:50

Հիփոթեքային
Վարկեր` «Բնակարաններ երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի, «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի, Բանկի սեփական միջոցների շրջանակներում


Ընդհանուր պայմաններ


1.1

Ծրագիր

Սեփական ռեսուրսներ

Ազգային հիփոթեքային ընկերություն

Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան

1.2

Վարկի նպատակ

Անշարժ գույքի ձեռքբերում

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

Գոյություն ունեցող (80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով

1.3

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ

1.4

Վարկի նվազագույն գումար

չի սահմանվում

1.5

Վարկի առավելագույն գումար

125 000 000 ՀՀ դրամ

250 000 ԱՄՆ դոլար

մինչև 35 000 000[1]

Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում մինչև 22 500 000


Առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում մինչև 27 750 000

1.6

Վարկի նվազագույն ժամկետ

չի սահմանվում

120 ամիս

1.7

Վարկի առավելագույն ժամկետ

240 ամիս

180 ամիս

120 ամիս

121 - 180 ամիս

1.8

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Հաստատուն տոկոսադրույք՝ առաջին 12 ամիսների համար,

Լողացող տոկոսադրույք՝ 13-ից մինչև 240 ամիս

Հաստատուն տոկոսադրույք՝ առաջին 24 ամիսների համար,

Լողացող տոկոսադրույք՝ 25-ից մինչև 240 ամիս

Հաստատուն տոկոսադրույք` ամբողջ ժամանակահատվածի համար

Հաստատուն՝ 10.1%-14%

Լողացող՝ ԱԲՀՏ[2]+ [0%-3.9%]

Հաստատուն՝ 8.5-13%

Լողացող՝ ԱԲՀՏ1 + [3.6%-8.1%]

10.9%[3]

Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 7.4%[4]

Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝

8.4 %4

Առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 7.5%4

· Երևանում ձեռք բերվող անշարժ գույքի դեպքում` 2% սուբսիդավորում է պետությունը

· ՀՀ մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքի դեպքում` 4% սուբսիդավորում է պետությունը

· Առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում սուբսիդավորում չի իրականացվում

1.9

Նվազագույն կանխավճար*

Սկսած 0% կանխավճարից

30% (անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքներից նվազագույնից)` ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում

Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 30%`

Առաջնային շուկայից գույքի ձեռբերման դեպքում՝ 20%`

Երևանում և ՀՀ մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքից,

10% -(ձեռքբերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքներից նվազագույնից)` ձեռքբերվող անշարժ գույքի և այլ բնակելի անշարժ գույքի (երկրորդ գրավի) գրավադրման դեպքում,

7.5% (ձեռքբերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքներից նվազագույնից)` եթե վարկառուն մինչև 30 տարեկան չամուսնացած անձ է և ձեռքբերվող անշարժ գույքը ձեռք է բերվում կառուցապատողից:

Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 10%, իսկ առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 7․5% (Երևանում և ՀՀ մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքից), եթե

- բացի ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից գրավադրում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, կամ

- բացի ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից ներկայկացնում է նաև վարկային հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ՀՀ խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից տրված երաշխավորություն

-բացի ձեռքբերվող բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից հաճախորդը իրականացնում է նաև կանխավճարի ապահովագրություն՝

սահմանված նվազագույն կանխավճարի և իրականացված կանխավճարի տարբերության չափով։

1.10

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

11.00% - 15.38%

9.25% - 14.24%

12.17%-12.29%

8.49%

9.44% - 9.58%

1.11

Ապահովություն (գրավ)

20% և ավել կանխավճարի դեպքում` ձեռք բերվող անշարժ գույք

ձեռք բերվող անշարժ գույք` 30% և ավելի կանխավճար կատարելու դեպքում

ձեռք բերվող անշարժ գույք`

Երկրորդային շուկայից ձեռքբերման դեպքում՝ 30% և ավելի կանխավճար կատարելու դեպքում

Առաջնային շուկայից ձեռքբերման դեպքում՝ 20% և ավելի կանխավճար կատարելու դեպքում

0-19.9% կանխավճար կատարելու դեպքում՝

1. Ձեռք բերվող անշարժ գույք

2. Այլ անշարժ գույք` կախված հաճախորդի վարկունակությունից[5]

3. Այլ (դրամական միջոցներ, ոսկյա իրեր)

7.5%-29.9% կանխավճար կատարելու դեպքում՝ ձեռք բերվող անշարժ գույք և

- այլ բնակելի անշարժ գույք

Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 10%-29%, իսկ առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 7.5-19% կանխավճարի դեպքում` ձեռքբերվող անշարժ գույք և

- այլ բնակելի անշարժ գույք, կամ

- ՀՀ խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձի կողմից տրված երաշխավորություն

-կանխավճարի ապահովագրություն՝ սահմանված նվազագույն կանխավճարի և իրականացված կանխավճարի տարբերության չափով

1.12

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակություն*

100%

70%,

կամ

մինչև 92.5%, եթե բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքից գրավադրվում է այլ բնակելի անշարժ գույք

70%, եթե գրավադրվում է միայն երկրորդային շուկայից ձեռք բերվող անշարժ գույքը

80% եթե գրավադրվում է միայն առաջնային շուկայից ձեռք բերվող անշարժ գույքը

92.5%6,

-եթե բացի ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից գրավադրում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, կամ

-եթե բացի ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից հաճախորդը ներկայացնում է նաև վարկային հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ՀՀ խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից տրված երաշխավորություն, կամ

-եթե բացի ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից հաճախորդը իրականացնում է կանխավճարի ապահովագրություն` սահմանված նվազագույն կանխավճարի և իրականացված կանխավճարի տարբերության չափով։

* Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցության հաշվարկում հիմք է ընդունվում ձեռք բերվող գույքի գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը, իսկ երկրորդ գրավի դեպքում` հիմք է ընդունվում անշարժ գույքի գնահատված իրացվելի արժեքը։

1.13

Վարկի տրամադրման եղանակ

միանվագ անկանխիկ՝ ընթացիկ հաշվի միջոցով

1.14

Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ

1. անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ*

2. զսպանակաձև՝ մայր գումարի վճարումն ամսական հավասարաչափ մասերով, իսկ տոկոսագումարներինը՝ ամսական

*Վարկի գործողության ընթացքում տարեկան անվանական տոկոսադրույքի փոփոխության դեպքում կարող է փոփոխվել վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակը

1.15

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

10 000 ՀՀ դրամ

1.16

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

1%, առավելագույնը 150 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը գանձվում է վարկի պայմանագրային գումարից

1.17

Բանկային հաշվի բացում

Բացվում է վարկի արժույթով՝ համաձայն Բանկի գործող սակագների։

Եթե վարկի արժույթը տարբերվում է ՀՀ դրամից, բացվում է նաև ՀՀ դրամով հաշիվ։

1.18

Վարկի գումարի և կանխավճարի կանխիկացման միջնորդավճար

չի սահմանվում

1.19

Գրավատու

·ձեռք բերվող անշարժ գույքի դեպքում՝ վարկառուն և/կամ համավարկառուն,

·այլ անշարժ գույքի (այլ գրավի) դեպքում՝ ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ

ձեռք բերվող և այլ անշարժ գույքի (այլ գրավի) դեպքում՝ վարկառու/համավարկառու

1.20

Վարկառուի/համավարկառուի և անշարժ գույքը վաճառողի միջև կապը

Անշարժ գույքը չի կարող ձեռք բերվել այն ֆիզիկական անձից, ով հանդիսանում է վարկառուի/համավարկառուի ընտանիքի անդամ, մասնավորապես` վարկառուի/համավարկառուի հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողը, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխան, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխան

2.

Վարկառուին/համավարկառուին ներկայացվող պահանջներ

2.1

Վարկառուի/համավարկառուի կարգավիճակը

ֆիզկական անձ[6]

ՀՀ քաղաքացի ֆիզկական անձ

ՀՀ քաղաքացի ֆիզկական անձ կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող ֆիզիկական անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի

2.2

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուն՝ 21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը,

1) 21 տարին լրացած ամուսին(ներ)ը, որոնց տարիքների գումարը չի գերազանցում 70 տարեկանը, կամ

2) միայնակ ծնողը, ով վարկի տրամադրման պահին 18-ից 35 տարեկան է

Համավարկառուն՝ 21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը (տարիքային սահմանափակման պահանջը չի կիրառվում, եթե վարկի դիմում-հայտով լրացված տվյալների հիման վրա վարկառուի (մյուս համավարկառուների) ֆինանսական վիճակը առանց տվյալ համավարկառուի (համավարկառուների) բավարարում է հիփոթեքային վարկի մարմանը)

Համավարկառու կարող է հանդիսանալ վարկառուի ամուսինը և նրանց 2-ի ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում` ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները), ում տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 63-ը:

2.3

Վարկառուի/համավարկառուի վարկարժանության գնահատման ընդհանուր սկզբունքը

-

-

Մարումների և զուտ եկամուտների առավելագույն հարաբերակցությունը (ՄԵ) չպետք է գերազանցի 35%

Ընդհանուր պարտքային վճարումների և զուտ եկամուտների առավելագույն հարաբերակցությունը (ԸՊԵ) չպետք է գերազանցի`

55%

45%

45%

2.4

Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտներ

1) Առաջնային եկամուտներների կազմը՝ համաձայն Հավելված 1.1-ի

2) Երկրորդային եկամուտների կազմը՝ համաձայն Հավելված 1.1-ի

2.5

Վարկառուի/համավարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

1.վարկային պատմության բացակայություն կամ

2. վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսաբանկային համակարգի նկատմամբ ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն (վարկի, վարկային գծի, օվերդրաֆտի, տրամադրված երաշխավորության և այլնի գծով), և

3. վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրամադրված երաշխավորություն և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար

2.6

Տույժեր, տուգանքներ

ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ տույժ` օրական 0.1%

ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ տույժ` օրական 0.1%

վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում `

- վարկային պայմանագրի գործողության 1-ին տարվա համար՝ վաղաժամկետ մարված գումարի 0.6%,

- վարկային պայմանագրի գործողության 2-րդ տարվա համար՝ վաղաժամկետ մարված գումարի 0.4%,

- վարկային պայմանագրի գործողության 3-րդ տարվա համար՝ վաղաժամկետ մարված գումարի 0.2%,

- վարկային պայմանագրի գործողության 3-րդ տարվա ավարտից հետո վաղաժամկետ մարված գումարի նկատմամբ տույժ չի գանձվում։

Վաղաժամկետ մարման տույժ չի գանձվում այն գումարի հանդեպ, որը չի գերազանցում վաղաժամկետ մարման պահին հաջորդող 12 ամիսների համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարների հանրագումարը։

Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում` Բանկն իրավասու է պահանջել․

1) վարկի ամբողջ գումարի վաղաժամկետ մարում,

2) տուգանք, ոչ նպատակային օգտագործված վարկի գումարի 25%-ի չափով

3) վարկի տոկոսադրույքի վերանայում՝ համաձայն Բանկի իրավասու մարմնի որոշման։

2.7

Ապահովագրություն

Ներկայացված են հավելված 1.2-ում

2.8

Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ

Ներկայացված են հավելված 1.3-ում

2.9

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

2.10

Վարկի տրամադրման որոշման կայացում և հաճախորդին տեղեկացում

Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 3 աշխատանքային օր

2.11

Վարկի տրամադրման ժամկետ

վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր

2.12

Վարկի տրամադրման մասին որոշման վավերականություն

60 օրացուցային օր

2.13

Այլ պահանջներ (կիրառելի է միայն Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի դեպքում)

1. Ամուսինների և հնարավոր համավարկառուների ընդհանուր ամսական զուտ եկամտի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 800 000 ՀՀ դրամը

2. Ամուսինները չպետք է հանդիսանան այլ բնակելի անշարժ գույքի (բնակելի տան կամ բնակարանի) սեփականատերեր, բացառությամբ, եթե տվյալ բնակարանում/բնակելի տանը հաշվառված անձանց 1 շնչի հաշվով բաժին է ընկնում 18 քմ-ից պակաս տարածք

3. Անշարժ գույքը պետք է ձեռք բերվի մշտական բնակության նպատակով

4. Ձեռք բերման արժեքը` երկրորդային շուկայից ձեռքբերման դեպքում ՝ ոչ ավելի, քան 25 միլիոն ՀՀ դրամ միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 26 միլիոն ՀՀ դրամը, իսկ առաջնային շուկայից (անմիջապես կառուցապատողից) գույքի ձեռքբերման արժեքը՝ ոչ ավելի, քան 30 միլիոն ՀՀ դրամ միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը՝ ոչ ավելի, քան 31 միլիոն ՀՀ դրամը։

Ծանոթություն.

1) Բացի սույն պայմաններում նշված միջնորդավճարներից, վարկառուն իրականացնելու է նաև հետևյալ ծախսերը (1 գրավի դեպքում)*․

 • Գույքի գնահատման վճար` մինչև 25 000 ՀՀ դրամ
 • Միասնական տեղեկանք` մինչև 10 300 ՀՀ դրամ
 • Տեղեկատվության հարցում՝ 1 300 ՀՀ դրամ
 • Նոտարական վավերացման վճարներ` մինչև 20 000 ՀՀ դրամ
 • Գրավի իրավունքի գրանում` մինչև 26 400 ՀՀ դրամ
 • Սեփականության իրավունքի գրանցում՝ մինչև 46 100 ՀՀ դրամ
 • Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն՝ վարկի մնացորդի 0,16%-ի չափով
 • Վարկառուի ապահովագրություն՝ վարկի մնացորդի 0,16%-ի չափով

*Անկախ Բանկի կողմից սույն պայմաններում նշված դրույքաչափերից, երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կարող են փոփոխվել երրորդ անձանց կողմից:

2) Սույն պայմանների շրջանակներում ապահովագրությունը և անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների և գնահատող կազմակերպությունների միջոցով։

3) Վարկառուն իրավունք ունի պայմանագրով սահմանված իր պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ժամկետից շուտ կատարելու։

4) Հիփոթեքի պայմանագիրը պետք է վավերացվի նոտարական կարգով։ Բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, հիփոթեքի իրավունքը եւ այլ գույքային իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման։


Հիփոթեքային վարկերի նախահաստատման պայմանները

1. Հաճախորդի հիփոթեքային վարկը կարող է հաստատվել Բանկի կողմից նախապես՝ առանց ձեռքբերվող անշարժ գույքը հաճախորդի կողմից ընտրելու։
2. Հաճախորդը ներկայացնում է հիփոթեքային վարկերի տրամադրման համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ բացառությամբ ձեռքբերվող անշարժ գույքի հետ կապված փաստաթղթերի։
3. Բանկում ուսումնասիրվում են ներկայացված փաստաթղթերը, որոշվում և հաճախորդին տեղեկացվում է հասանելիք վարկի գումարը։
4. Հաճախորդը 45 օրացուցային օրվա ընթացքում կարող է ստանալ հաստատված վարկի գումարը, եթե Բանկ է ներկայացնում ձեռքբերվող անշարժ գույքի վերաբերյալ անհրաժեշտ բոլոր չներկայացված փաստաթղթերը։


1. Վարկերի առավելագույն գումարը կարող է կազմել մինչև 60 մլն ՀՀ դրամ, որի պարագայում վարկի տոկոսադրույքը՝ 12.5% տարեկան, իսկ ԸՊԵ գործակիցը կարող է հաշվարկվել մինչև 60%։

2. «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաշվարկային տոկոսադրույքը (ԱԲՀՏ) և հաշվարկման մեթոդաբանությունը հետևյալ հղմամբ՝ https://www.idbank.am/retail/IDBank-reference-rate-ibrr/: Սույն պայմաններով տրամադրվող վարկերի համար ԱԲՀՏ-ն կարող է փոփոխվել տարեկան 2 անգամ՝ մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, ընդ որւոմ փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում այն հրապարակելուց հետո 30 օրացուցային օր հետո։ Վարկի լողացող տոկոսադրույքի նվազագույն և առավելագույն շեմերը ԱՄՆ դոլարի դեպքում համապատասխանաբար կարող են կազմել՝ 7.5% և 16%, իսկ ՀՀ դրամի դեպքում` 9% և 19%։

3. Բանկը կարող է վերանայել վարկի տոկոսադրույքը կախված «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխությունից:

Բանկը վերանայում է վարկի տոկոսադրույքը` «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ սահմանված պահանջներին չբավարարելու, վերջինիս կողմից վարկի չվերաֆինանսավորման կամ վերաֆինանսավորման դադարեցման դեպքում:

4. Բանկը կարող է վերանայել վարկի տոկոսադրույքը կախված «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխությունից:

Բանկը վերանայում է վարկի տոկոսադրույքը` «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վարկի չվերաֆինանսավորման կամ վերաֆինանսավորման դադարեցման դեպքում։

6. Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 90%։

7. ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձի և/կամ այն անձի, որի եկամուտները կամ կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է ՀՀ տարածքից դուրս, վարկավորման դեպքում նվազագույն կանխավճարը սահմանվում է 20%:

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:


էջը թարմացվել է 14.05.2019 10:47
Հիփոթեքային վարկերի ձեռքբերման նպատակով վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Վարկ ստանալու դիմում-հայտ

 • Վարկառուի/ համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիրը, նույնականացման քարտը կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ

 • Վարկառուի/համավարկառուի ՀԾՀ/ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք

 • Ամուսնու (կնոջ) տվյալների վերաբերյալ փաստաթղթեր

 • Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր*

 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր

էջը թարմացվել է 28.11.2018 17:35
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: