Chat with us, powered by IDBank

Ռեկվիզիտներ 

Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ

EUR
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG 
Frankfurt, Germany  
SWIFT: COBADEFF
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC  
Yerevan, Armenia  
SWIFT: ANIKAM22  
Beneficiary: Name and Account, or  
Name and passport details
USD
Intermediary Bank: THE BANK OF NEW YORK MELLON
New York, USA 
SWIFT: IRVTUS3N 
Correspondent Bank:   

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION 
(PUBLIC-JOINT STOCK COMPANY), 
Moscow, Russia
SWIFT: JSNMRUMM

Beneficiary Bank: ID BANK CJSC 
Yerevan, Armenia 
SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary:  Name and Account, or 
Name and passport details 
RUB
Банк-корреспондент Ф-л Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие»
Москва, Россия 
БИК: 044525175
К/с 30101810245250000175  в ГУ Банка России по ЦФО 
Банк Получателя ЗАО "АйДи Банк" 
Ереван, Армения 
к/с 30111810800000000004 
Получатель
ФИО или Наименование организации 
Номер счета
RUB
Банк-корреспондент  АО «Россельхозбанк»
Москва, Россия 
БИК: 044525111
К/с 30101810200000000111 в ГУ Банка России по ЦФО
Банк Получателя ЗАО "АйДи Банк" 
Ереван, Армения 
к/с 30111810600000000040 
Получатель ФИО или Наименование организации 
Номер счета
CHF
Intermediary Bank:

CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG,
Zurich, Switzerland
SWIFT: CRESCHZZ80A

Correspondent Bank: BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION
(PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY),
Moscow, Russia  
SWIFT: JSNMRUMM
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC   
Yerevan, Armenia   
SWIFT: ANIKAM22   
Beneficiary: Name and Account, or  
Name and passport details
GBP
Correspondent Bank: COMMERZBANK AG
Frankfurt, Germany  
SWIFT: COBADEFF 
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details 
JPY
Intermediary Bank: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
Tokyo, Japan         
SWIFT: SMBCJPJT     
Correspondent Bank: BANK OF GEORGIA,
Tbilisi, Georgia
SWIFT: BAGAGE22 
Beneficiary Bank: ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22     
Beneficiary: Name and Account, or    
Name and passport details    
AED
Correspondent Bank:
COMMERZBANK AG 
Frankfurt, Germany  
SWIFT: COBADEFF 
Beneficiary Bank:
ID BANK CJSC     
Yerevan, Armenia     
SWIFT: ANIKAM22 
Beneficiary:
Name and Account, or    
Name and passport details  
էջը թարմացվել է 01.04.2019 17:16
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: