Chat with us, powered by IDBank
Telcell Transfer Արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Telcell Transfer

Արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Telcell Transfer-ը արագ դրամական փոխանցումների համակարգ է, որի միջոցով հաշված րոպեների ընթացքում հնարավոր է փոխանցումներ իրականացնել և՛ ՀՀ տարածքում, և՛ Ռուսաստանի Դաշնության գրեթե ցանկացած տարածաշրջան։


 • Միջնորդավճար
  1%-1.5%
 • Փոխանցման արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի
 • Առավելագույն գումար
  Կարգավորվում է ստացող երկրի օրենսդրությամբ։
 • Արագություն
  5-10 րոպե


էջը թարմացվել է 07.12.2018 17:34

Telcell Transfer

արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Ընդհանուր պայմաններ և միջնորդավճարներ


Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ստացողի անունը, ազգանունը, հայրանունը (եթե այն նշված է անձնագրում
Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր:
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • փոխանցման ունիկալ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցված գումարի չափը և արժույթը
 • դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
Փոխանցման արժույթը ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի, եվրո
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Ստացման արժույթը ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի, եվրո
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում՝ Բանկի կողմից համակարգերով դրամական փոխանցումների համար սահմանված տվյալ օրվա փոխարժեքով:
Փոխանցման արագություն 5 - 10 րոպե
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը
 • ՀՀ տարածքում իրականացվող փոխանցումների առավելագույն չափն է՝ 4 000 000 դրամ և համարժեք արտարժույթ
 • Այլ երկրներ փոխանցումների համար Համակարգի կողմից սահմանված է՝ 10000 ԱՄՆ դոլար կամ եվրո, 350000 ՌԴ ռուբլի
 • Փոխանցման առավելագույն գումարների սահմանաչափերը կարգավորվում են նաև ստացող երկրի օրենսդրությամբ։
Telcell վճարային համակարգով փոխանցումներ իրականացնելու տարբերակները և պայմանները Փոխանցումներն իրականացվում են անհասցե:
ՀՀ տարածքում գործող սակագներն են՝
AMD 1% min 200AMD
RUB 1% min 200AMD
USD, EUR 1% min 200AMD
Այլ երկրներ՝ 1%-1.5%
Աշխարհագրությունը ՀՀ, ՌԴ, ԱՊՀ երկրներ, Մերձավոր և Հեռավոր արտասահման:
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն** Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:
Փոփոխման ենթակա է միայն ստացողի անուն ազգանուն և հայրանուն։

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացում Կատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:

Չեղյալացման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման ետվերադարձ Կատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի ամբողջությամբ:

Գումարի վերադարձը իրականացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

Փոխանցման ետ վերադարձի դեպքում միջնորդավճարը չի վերադարձվում:

Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը
 • ՀՀ տարածքում փոխանցված գումարների համար՝ 1 տարի
 • Այլ երկրների դեպքում՝ 2 ամիս

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

**Հնարավոր է փոփոխել միայն ստացող կողմի տվյալները՝ անուն/ազգանուն/հայրանուն:

Telcell վճարային համակարգով հաճախորդները կարող են գործարքներ իրականացնել «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղում:

Համակարգի մասին առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք օգտվել՝ www.tel-cell.am կայքից:

Telcell համակարգով ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվում են ոչ առևտրային նպատակով փոխանցումներ:

Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` MoneyGram, Inteliexpress, Ria Money Transfer, Sigue Money Transfer, Converse Transfer, Unistream, Moneytun:

էջը թարմացվել է 17.07.2019 16:23
Telcell Transfer արագ դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով փոխանցում ստացողի և իրականացնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերն են

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: