Chat with us, powered by IDBank
Ոսկու գրավով Վարկեր` 0% տոկոսադրույքով

Ոսկու գրավադրմամբ

Վարկեր՝ 0% տարեկան տոկոսադրույքով

Ոսկու գրավով վարկեր՝ 0% տարեկան տոկոսադրույքով, առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով։


 • Տոկոսադրույք
  0%
 • Ժամկետ
  3 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  Սահմանված չէ
 • Առավելագույն գումար
  30 000 000 ՀՀ դրամ


էջը թարմացվել է 01.07.2019 15:20

Ոսկու գրավադրմամբ

Վարկեր` 0% տարեկան տոկոսադրույքով

Ընդհանուր պայմաններ

Վարկի առավելագույն գումարը 30 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի մարման եղանակը Վարկի մայր գումարի մարումը ժամկետի վերջում
Վարկի ժամկետ 90-ից 93-րդ օրը ներառյալ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք ՀՀ դրամ 0%
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը վարկի տրամադրման պահին (վարկի պայմանագրային գումարից) 2%
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 100%

Սույն պայմանները գործում է միայն ոսկու գրավով ապահովված վարկերը այլ բանկերից, վարկային և այլ կազմակերպություններից տեղափոխման դեպքում, իսկ տեղափոխված վարկերի հետագա վերաձևակերպումը համաձայն Բանկում գործող սակագների։ Վարկի մնացած պայմանները՝ համաձայն Բանկի գործող "Ոսկի ստանդարտ" վարկատեսակի պայմանների։


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ:
ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Ոսկու ակցիայի վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Գումար` 2 000 000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք` 0%
Ժամկետ` 3 ամիս
Միանվագ միջն.` 2% վարկի պայմանագրային գումարից
Մարման եղանակ` վարկի մայր գումարի մարումը ժամկետի վերջում
Արդյունավետ տոկոսադրույք` 8.35%

Ոսկու գրավով ապահովված վարկեր տրամադրելիս ոսկու մեկ գրամի գնահատումն ըստ հարգերի իրականացվում է հետևյալ գներով`

Ոսկու հարգը

Ոսկու 1 գրամի գինը

375

8 700 ՀՀ դրամ

500

11 500 ՀՀ դրամ

560

12 900 ՀՀ դրամ

585

13 500 ՀՀ դրամ

750

17 300 ՀՀ դրամ

875

20 200 ՀՀ դրամ

900

20 700 ՀՀ դրամ

958 և ավելի բարձր

22 100 ՀՀ դրամ

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ`

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենք):


Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 03.09.2019 08:32
Սպիտակ ոսկու գրավադրմամբ վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք


  Այլ բանկերից, վարկային և այլ կազմակերպություններից տեղափոխվող ոսկու գրավով ապահովված վարկի մարման անդորրագիր/անդորրագրի պատճեի առկայությունը պարտադիր է վարկային փաթեթում/

էջը թարմացվել է 28.11.2018 17:26
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: