Chat with us, powered by IDBank
Sigue Money Transfer Արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Sigue Money Transfer

Արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Sigue Money Transfer միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը գործում է աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում` ԱՊՀ, Բալթյան պետություններ, Բելգիա, Ավստրիա, Իտալիա, Իսպանիա, Իսրայել, Ֆրանսիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա, Կիպրոս, ՄԱԷ և այլն: Համակարգը ներառում է մոտ 23 000 սպասարկման կետեր:


 • Միջնորդավճար
  1.3% - 3%
 • Փոխանցման արժույթ
  ԱՄՆ դոլար, եվրո
 • Առավելագույն գումար
  5 000 ԱՄՆ դոլար/եվրո
 • Արագություն
  5-10 րոպե


էջը թարմացվել է 07.12.2018 17:42

Sigue Money Transfer

արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Ընդհանուր պայմաններ և միջնորդավճարներ

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • Դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • Այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • Գումարը և միջնորդավճարը
 • Ստացողի անունը, ազգանունը, հայրանունը (եթե այն նշված է անձնագրում)

Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր

Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Փոխանցման ունիկալ կոդը
 • Փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • Փոխանցված գումարի չափը և արժույթը
 • Դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով

Փոխանցման արժույթը

ԱՄՆ դոլար, եվրո

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:

Ստացման արժույթը


ԱՄՆ դոլար, եվրո

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:

Փոխանցման արագություն

5 - 10 րոպե

Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը

5 000 ԱՄՆ դոլար, 5 000 եվրո

Sigue Money Transfer վճարային համակարգով ԱՊՀ և Բալթյան երկրներից դեպի Հեռավոր Արտասահման փոխանցումներ իրականացնելու միջնորդավճարները

Փոխանցվող գումար (USD/եվրո)

Սակագին (USD/եվրո)

0 - 100

101 - 200

201 - 300

301 - 400

401 - 500

501 - 750

751 - 1 250

1 251 - 1 750

1 751 - 2 250

2 251 - 2 750

2 751 - 3 000

3 001 - 5 000

3,00

6,00

10,00

14,00

18,00

25,00

30,00

40,00

55,00

75,00

85,00

95,00

Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:

Աշխարհագրությունը

ԱՊՀ երկրներ, ինչպես նաև արտասահմանյան այլ երկրներ` Ավստրիա, Բելգիա, Իսրայել, Չինաստան, Շվեդիա և այլն:

Փոխանցման շահառուն գումարը կարող է ստանալ փոխանցումում նշված երկրի ցանկացած «Sigue Money Transfer»-ի սպասարկման կետում:

Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն

Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման չեղյալացում

Կատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:

Չեղյալացման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման ետ վերադարձ

Կատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի ամբողջությամբ:

Գումարի վերադարձը իրականացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

Փոխանցման ետ վերադարձի դեպքում միջնորդավճարը չի վերադարձվում:

Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման վաղեմության ժամկետը

6 ամիս

Sigue Money Transfer» վճարային համակարգով փոխանցումներ իրականացնելու միջնորդավճարը կազմում է փոխանցվող գումարի 1.3-3%` կախված փոխանցման ուղղությունից:

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:
«Sigue Money Transfer» համակարգով դրամական փոխանցումներն իրականացվում են «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ բոլոր մասնաճյուղերում:

Sigue Money Transfer համակարգով ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվում են ոչ առևտրային նպատակով փոխանցումներ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել http://www.sigue.ru ինտերնետային կայք, զանգահարել մեր տեղեկատու հեռախոսահամարին` (+374 10) 59 33 33, (+374 60) 27 33 33 կամ այցելել բանկի ցանկացած մասնաճյուղ:

Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` Inteliexpress, Ria Money Transfer, Converse Transfer, Unistream, Moneytun, Telcell Transfer, MoneyGram::

էջը թարմացվել է 17.07.2019 16:08
Sigue Money Transfer արագ դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով փոխանցում ստացողի և իրականացնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերն են

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ


էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: