Chat with us, powered by IDBank

ԲԱՆԿ - ՀԱՃԱԽՈՐԴ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Անկանխիկ բանկային գործարքներ` առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով

Դարձեք «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդ և կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով:
Բանկ-Հաճախորդ համակարգը հնարավորություն է տալիս հաճախորդին
- տեսնել
իրենց հաշիվների շարժը,
ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից ներկայացված արտարժույթի շուկայում ձևավորված միջին և «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ արժույթների փոխարժեքները,
- կատարել բանկային անկանխիկ գործարքներ, այդ թվում`
փոխանցումներ ՀՀ սահմաններում,
փոխանցումներ արտերկիր SWIFT համակարգով,
արտարժութային փոխարկումներ,
և այլն
- ունենալ ուղիղ կապ Բանկի հետ առանց Բանկ հաճախելու:

Բանկ-Հաճախորդ համակարգի սակագներն են`
ՀԵՌԱՎԱՐ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ
1 Բանկ-հաճախորդ համակարգի միացում* անվճար
1.1 Հաշիվների դիտման իրավասության տրամադրում անվճար
1.2 Գործարքներ կատարելու իրավասության տրամադրում անվճար
1.3 . Նոր էլեկտրոնային ստորագրության գեներացիա և տրամադրում 2,500
2 IDBanking համակարգի միացում** անվճար
* Ծառայությունը տրամադրվում է միայն իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին
** Ծառայությունը տրամադրվում է միայն ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց։ Բանկի հայեցողությամբ ծառայությունը կարող է տրամադրվել նաև ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց։

էջը թարմացվել է 18.05.2020 14:08
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: