Chat with us, powered by IDBank

Հեռավար սպասարկում

Անկանխիկ բանկային գործարքներ` առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով

Դարձեք «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդ և կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով:

ՀԵՌԱՎԱՐ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ
IDBusiness համակարգի միացում * անվճար
Գործարքներ կատարելու իրավասության տրամադրում անվճար
Գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության դիտման, այդ թվում՝ գործարքի հետ առնչվող գործողությունների իրականացման իրավասության տրամադրում անվճար
IDBANKING համակարգի միացում** անվճար
IDBusiness Mobile հավելվածի ներբեռնում* անվճար
Գործարքներ կատարելու իրավասության տրամադրում անվճար
Գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության դիտման, այդ թվում՝ գործարքի հետ առնչվող գործողությունների իրականացման իրավասության տրամադրում անվճար
* Ծառայությունը տրամադրվում է Բանկի հաշվետեր իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին
** Ծառայությունը տրամադրվում է միայն ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց։ Բանկի հայեցողությամբ ծառայությունը կարող է տրամադրվել նաև ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց։

էջը թարմացվել է 15.07.2021 13:18
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: