Chat with us, powered by IDBank

ԲԱՆԿ - ՀԱՃԱԽՈՐԴ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Անկանխիկ բանկային գործարքներ` առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով

Դարձեք «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդ և կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով:
Բանկ-Հաճախորդ համակարգը հնարավորություն է տալիս հաճախորդին
- տեսնել
իրենց հաշիվների շարժը,
ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից ներկայացված արտարժույթի շուկայում ձևավորված միջին և «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ արժույթների փոխարժեքները,
- կատարել բանկային անկանխիկ գործարքներ, այդ թվում`
փոխանցումներ ՀՀ սահմաններում,
փոխանցումներ արտերկիր SWIFT համակարգով,
արտարժութային փոխարկումներ,
և այլն
- ունենալ ուղիղ կապ Բանկի հետ առանց Բանկ հաճախելու:

Բանկ-Հաճախորդ համակարգի սակագներն են`

Մատուցվող ծառայության անվանումը Սակագինը ( ՀՀ դրամ)
Համակարգի միացում
Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների համար անվճար
Ֆիզիկական անձանց համար անվճար
Հաշիվների դիտման իրավասության տրամադրում (տարեկան)
Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների համար անվճար
Ֆիզիկական անձանց համար անվճար
Գործարքներ կատարելու իրավասության տրամադրում
Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների համար անվճար
Ֆիզիկական անձանց համար անվճար
Կորուստի դեպքում նոր էլեկտրոնային ստորագրության գեներացիա և տրամադրում 2 500

էջը թարմացվել է 29.01.2019 16:55
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: