Chat with us, powered by IDBank
MoneyGram Արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

MoneyGram

Արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Կատարե'ք դրամական փոխանցումներ МoneyGram դրամական փոխանցումների համակարգով։ MoneyGram International ընկերությունը դրամական փոխանցումների ոլորտում աշխարհի առաջատար ընկերություններից է, որն իրականացնում է դրամական փոխանցումներ ամբողջ աշխարհով և հաշիվների վճարում ԱՄՆ-ում:


 • Միջնորդավճար
  2-300 ԱՄՆ դոլար
 • Փոխանցման արժույթ
  ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար
  9 999 ԱՄՆ դոլար
 • Արագություն
  5-10 րոպե


էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40

MoneyGram

արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Ընդհանուր պայմաններ և միջնորդավճարներ

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • Դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • Այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • Գումարը և միջնորդավճարը
 • Ստացողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, եթե դրանք նշված են անձնագրում

Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր

Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Փոխանցման ունիկալ կոդը
 • Փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • Փոխանցված գումարի չափը և արժույթը
 • Դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով

Փոխանցման արժույթը

ԱՄՆ դոլար

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:

Ստացման արժույթը


ԱՄՆ դոլար և եվրո

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:

Փոխանցման արագություն

5-10 րոպե

Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը

9 999 ԱՄՆ դոլար

Գանձվող սակագներն ըստ փոխանցվող գումարի

Փոխանցումներ դեպի ԱՊՀ երկրներ` Ռուսաստան, Ուկրաինա, Վրաստան, Մոլդովա, Տաջիկստան, Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Ղազախստան և Ղրղստան

Փոխանցվող գումար (USD)

Սակագին (USD)

0.01 - 100.00

2

100.01 - 200.00

4

200.01 - 300.00

6

300.01 - 400.00

8

400.01 - 500.00

10

500.01 - 750.00

14

750.01 - 1 000.00

19

1 000.01 - 1 500.00

28

1 500.01 - 2 000.00

37

2 000.01 - 2 500.00

46

2 500.01 - 3 000.00

55

3 000.01 - 3 500.00

64

3 500.01 - 4 000.00

73

4 000.01 - 4 500.00

83

4 500.01 - 5 000.00

92

5 000.01 - 5 500.00

95

5 500.01 - 6 000.00

99

6 000.01 - 6 500.00

109

6 500.01 - 7 000.00

119

7 000.01 - 9 999.00

139

Մնացած ուղղություններով փոխանցումներ

Փոխանցվող գումար (USD)

Սակագին (USD)

0.01-100.00

12

100.01 - 250.00

20

250.01 - 400.00

24

400.01 - 600.00

32

600.01 - 800.00

40

800.01 - 1 000.00

50

1 000.01 - 1 200.00

60

1 200.01-1 800.00

75

1 800.01 - 2 500.00

100

2 500.01 - 5 000.00

150

5 000.01 - 7 500.00

225

7 500.01 - 9 999.00

300

Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:

Աշխարհագրությունը

Աշխարհի 192 երկիր

Փոխանցման շահառուն գումարը կարող է ստանալ փոխանցումում նշված երկրի ցանկացած MoneyGram-ի սպասարկման կետում:

Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն

Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման չեղյալացում

Կատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:

Փոխանցման ետվերադարձ

Կատարվում է հաճախորդի պահանջով և գրավոր դիմումի հիման վրա մեկ բանկային օրվա ընթացքում կամ ավելի ուշ: Միջնորդավճարի վերադարձը կատարվում է համակարգի կողմից` կախված փոխանցված գումարի ետ վերադարձի պատճառից:

Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման վաղեմության ժամկետը

90 օր


* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

Դրամական փոխանցումները MoneyGram համակարգով արագ է, հուսալի և հարմար: Ստանալ կամ կատարել դրամական փոխանցումներ կարելի է աշխարհի ցանկացած երկրում, որտեղ առկա է MoneyGram-ը` համակարգի սպասարկման ցանկացած կետում:

Համակարգի սպասարկման կետերի, սակագների և այլ մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք օգտվել www.moneygram.com ինտերնետային հասցեից:
MoneyGram համակարգով դրամական փոխանցումներն իրականացվում են «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ բոլոր մասնաճյուղերում:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.moneygram.com ինտերնետային կայք, զանգահարել մեր տեղեկատու հեռախոսահամարին` (+374 10) 59 33 33, (+374 60) 27 33 33 կամ այցելել բանկ:

Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` Inteliexpress, Sigue Money Transfer, Ria Money Transfer, Converse Transfer, Unistream, Moneytun, Telcell Transfer:

էջը թարմացվել է 17.07.2019 16:00
MoneyGram արագ դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով փոխանցում ստացողի և իրականացնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերն են

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ


էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: