Chat with us, powered by IDBank
Inteliexpress Արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Inteliexpress

Արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Կատարե'ք և ստացե'ք դրամական փոխանցումներ 5-10 րոպեում Inteliexpress դրամական փոխանցումների համակարգով։ Համակարգը գործում է 2007թ․-ից և լայն տարածում ունի ինչպես ԱՊՀ երկրներում, այնպես էլ հեռավոր երկրներում։


 • Միջնորդավճար
  սկսած 1%
 • Փոխանցման արժույթ
  ԱՄՆ դոլար, ռուբլի, եվրո
 • Առավելագույն գումար
  Սահմանափակումներ ըստ ստացող երկրի
 • Արագություն
  5-10 րոպե


էջը թարմացվել է 17.07.2019 15:59

Intelexpress

արագ դրամական փոխանցումների համակարգի
տեղեկատվական ամփոփագիր

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի մայիսի 4-ի N 197-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 թվականի մայիսի 6–ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի տարածքում կամ թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 համարով։

Փոխանցումների միջոցով փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները

· անձը հաստատող փաստաթուղթ*
· դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
· այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
· գումարը և միջնորդավճարը
· ստացողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, որոնք նշված են անձնագրում

Բանկը հաճախորդին է տրամադրում յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր

Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները**

· անձը հաստատող փաստաթուղթ*
· փոխանցման ունիկալ կոդը
· փոխանցողի անուն, ազգանունը
· փոխանցված գումարի չափը և արժույթը
· դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

**Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։

Փոխանցման արժույթը

ԱՄՆ դոլար, եվրո և ՌԴ ռուբլի

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:

Ստացման արժույթը

ԱՄՆ դոլար, եվրո և ՌԴ ռուբլի

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:

Փոխանցման արագություն

5-10 րոպե*

* Առանձին երկրներ ուղարկվող դրամական փոխանցումների ժամկետները կախված են դրամական փոխանցման ուղղությունից:

Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը

*Մի շարք երկրներում գործում են փոխանցման/ստացման սահմանաչափեր համաձայն այդ երկրների օրենսդրությունների։

Գանձվող սակագները

Երկրներ

Միջնորդավճար

Արժույթ

Վրաստան

1.00%

USD, EUR

Մոլդովա

1.00%

USD, EUR

Կիպրոս

1.50%

USD, EUR

Ռումինիա

1.80%, նվազագույնը՝ 2 EUR

EUR

Ալբանիա

2.00%, նվազագույնը` 5 EUR

EUR

Բելգիա

1.80%

BGN

Մեծ Բրիտանիա

1.00%

GBP

ԱՄՆ

3.00%, նվազագույնը՝ 3 USD

USD

Հունաստան

1.50%

USD, EUR

Գերմանիա

1.80%

EUR

Դանիա

1.50%

EUR

Իսպանիա

1.80%

EUR

Իտալիա

1.80%

EUR

Նիդերլանդներ

1.80%

EUR

Լիտվա

1.80%

EUR

Նորվեգիա

1.80%

EUR

Ուզբեկստան

1.00%

USD, EUR

Ֆրանսիա

2.00%

EUR

Չեխիա

1.50%

USD, EUR

Շվեյցարիա

1.80%

CHF

Շվեդիա

1.80%

SEK

Լեհաստան

1.80%

EUR

Ուկրաինա

1․00%

USD, EUR

Բանգլադեշ, Ինդոնեզիա, Պակիստան, Ֆիլիպիններ

0.01 - 100

5 USD/EUR

100.01 - 200

7 USD/EUR

200.01 - 300

9 USD/EUR

300.01 - 400

11 USD/EUR

400.01 - 500

13 USD/EUR

500.01 - 750

16 USD/EUR

750.01 - 1 000

22 USD/EUR

1 000.01 - 1 250

25 USD/EUR

1 250.01 - 1 500

30 USD/EUR

1 500.01 - 1 750

35 USD/EUR

1 750.01 - 2 000

40 USD/EUR

Իսրայել

1.50%

USD, EUR

Նեպալ

1.50%, նվազագույնը` 5 USD

NPR

· Inteliexpress վճարային համակարգով փոխանցումները իրականացվում են անհասցե,
· շահառուն գումարը կարող է ստանալ փոխանցումում նշված երկրի ցանկացած Inteliexpress-ի սպասարկման կետում,
· միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:

Աշխարհագրությունը

ԱՊՀ երկրներ, Բելգիա, Իսրայել, Իսպանիա, Հունաստան, Գերմանիա, Չինաստան, Շվեյցարիա, Մեծ Բրիտանիա և այլն:

Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն

· Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:
· Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:
· Հնարավոր է փոփոխել միայն ստացող կողմի տվյալները՝ անուն/ազգանուն/հայրանուն:
· Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման չեղյալացում

· Կատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման,փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:
· Չեղյալացման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման հետվերադարձ

· Կատարվում է հաճախորդի պահանջով և գրավոր դիմումի հիման վրա մեկ բանկային օրվա ընթացքում կամ ավելի ուշ:
· Միջնորդավճարի վերադարձը կատարվում է համակարգի կողմից` կախված փոխանցված գումարի ետվերադարձի պատճառից:
· Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման վաղեմության ժամկետը

Համակարգի կողմից սահմանված ժամկետներում

Inteliexpress վճարային համակարգով դրամական փոխանցումներն իրականացվում են «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ բոլոր մասնաճյուղերում:

Ֆինանսական կազմակերպության կողմից վճարման և (կամ) փոխանցման ուշացման, չկատարման կամ մասնակի կատարման դեպքում կիրառվող ընթացակարգին(օրինակ՝ վնասի փոխհատուցման), ժամկետներին և պատասխանատվության շրջանակներին, ինչպես նաև սպառողի կողմից իրականացված վճարումների և (կամ) փոխանցումների հետ կապված բողոքարկման ժամկետներին, բողոքարկման ժամանակ կիրառվող ընթացակարգերին և սպառողի կողմից դրանց կիրառման կարգին և միջոցներին կարող ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ https://www.idbank.am/content/handling-of-customer-complaints/

Համակարգի մասին առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք օգտվել http://www.inteliexpress.com/ կայքից:

Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` Ria Money Transfer, Converse Transfer, Unistream, Moneytun, Telcell Transfer, MoneyGram:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:


էջը թարմացվել է 06.05.2021 09:41
Inteliexpress արագ դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով փոխանցում ստացողի և իրականացնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերն են

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ


էջը թարմացվել է 17.07.2019 15:54
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: