Chat with us, powered by IDBank
Intelexpress Արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Intel Express

Արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Կատարե'ք և ստացե'ք դրամական փոխանցումներ 5-10 րոպեում Intel Express դրամական փոխանցումների համակարգով։ Համակարգը գործում է 2007թ․-ից և լայն տարածում ունի ինչպես ԱՊՀ երկրներում, այնպես էլ հեռավոր երկրներում։


 • Միջնորդավճար
  սկսած 1%
 • Փոխանցման արժույթ
  ԱՄՆ դոլար, ռուբլի, եվրո
 • Առավելագույն գումար
  Սահմանափակումներ ըստ ստացող երկրի
 • Արագություն
  5-10 րոպե


էջը թարմացվել է 07.12.2018 17:44

Intel Express

արագ դրամական փոխանցումների համակարգ

Ընդհանուր պայմաններ և միջնորդավճարներ

Intel Express համակարգում փոխանցման տվյալների փոփոխությունը, ինչպես նաև չեղյալացումը իրականացվում է անվճար համաձայն ուղարկողի գրավոր դիմումի:
Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալ համարվել, եթե գումարը վճարվել է ստացողին:
Փոխանցման մեջ առկա սխալների ուղղումը, ինչպես նաև փոխանցման չեղյալացումը իրականացվում են փոխանցող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • Դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • Այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • Գումարը և միջնորդավճարը
 • Ուղարկողի հեռախոսահամարը
 • Ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն, եթե այն նշված է անձնագրում

Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր

Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Փոխանցման ունիկալ կոդը
 • Փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • Փոխանցված գումարի չափը և արժույթը
 • Դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով

Փոխանցման արժույթը

ԱՄՆ դոլար, եվրո և ՌԴ ռուբլի

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:

Ստացման արժույթը

ԱՄՆ դոլար, եվրո և ՌԴ ռուբլի

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:

Intel Express վճարային համակարգ փոխանցումներ իրականացնելու միջնորդավճարները ըստ պետությունների Վրաստան 1.00%
Ղազախստան 1.00%
Մոլդովա 1.00%
Ռուսաստան 1.00%
Տաջիկստան 1.00%
Ուկրաինա 1.00%
Ալբանիա 2.00%, min` 5 USD/EUR
Բելգիա 1.80%
Մեծ Բրիտանիա 1.00%
Գերմանիա 1.80%
Հունաստան 1.50%
Դանիա 1.50%
Իսպանիա 1.80%
Իտալիա 1.80%
Նիդերլանդներ 1.80%
Նորվեգիա 1.80%
Լեհաստան 1.80%
Ֆրանսիա 2.00%
Չեխիա 1.50%
Շվեյցարիա 1.80%
Շվեդիա
1.80%
Ռումինիա BCR 2.30%, min` 5 USD/EUR
Ռումինիա S&S 1.80%, min` 2 USD/EUR
Ռումինիա To Bank Account 1.00%, min` 2 USD/EUR
Բանգլադեշ, Ինդոնեզիա, Ֆիլիպիններ 0.01 - 50
3 USD/EUR
50.01 - 100
5 USD/EUR
100.01 - 200
7 USD/EUR
200.01 - 300
9 USD/EUR
300.01 - 400
11 USD/EUR
400.01 - 500
13 USD/EUR
500.01 - 750
16 USD/EUR
750.01 - 1 000
19 USD/EUR
1 000.01 - 1 250
22 USD/EUR
1 250.01 - 1 500
25 USD/EUR
1 500.01 - 1 750
28 USD/EUR
1 750.01 - 2 000 30 USD/EUR
Չինաստան 0 - 1 000
10 USD/EUR
1 000.01 - 2 000
20 USD/EUR
2 000.01 - 3 000
30 USD/EUR
3 000.01 - 4 000
40 USD/EUR
4 000.01 - 5 000
45 USD/EUR
5 000.01 - 6 000
50 USD/EUR
6 000.01 - 7 000
55 USD/EUR
7 000.01 - 7 500 60 USD/EUR
Իսրայել 1.50%
Մոնղոլիա 1.50%
Նեպալ 1.50%, min` 5 USD
Էկվադոր 1.80%
Արգենտինա 1.80%
Բոլիվիա 1.80%
Բրազիլիա 1.50%, min` 5 USD
Վենեսուելա 1.50%
Գվատեմալա 1.50%, min` 5 USD
Հոնդուրաս 1.50%, min` 5 USD
Դոմինիկյան Հանրապետություն 1.50%, min` 5 USD
Կոլումբիա 1.50%, min` 5 USD
Կոստա-Ռիկա 1.50%, min` 5 USD
Պանամա 1.50%, min` 5 USD
Պարագվայ 1.80%
Պերու 1.80%
Սալվադոր 1.50%, min` 5 USD
Չիլի 1.80%
Intel Express վճարային համակարգ փոխանցումներ իրականացնելու միջնորդավճարները ըստ պետությունների

Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:

Աշխարհագրությունը

ԱՊՀ երկրներ, Բելգիա, Իսրայել, Իսպանիա, Հունաստան, Գերմանիա, Չինաստան, Շվեյցարիա, Մեծ Բրիտանիա և այլն:

Փոխանցման շահառուն գումարը կարող է ստանալ փոխանցումում նշված երկրի ցանկացած Intel Express-ի սպասարկման կետում:

Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն

Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացումից 1 բանկային օրվա ընթացքում, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման չեղյալացում

Կատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի վերադարձմամբ:

Չեղյալացման դեպքում միջնորդավճարը չի վերադարձվում:

Չեղյալացման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման ետ վերադարձ

Կատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի ամբողջությամբ:

Վճարումն իրականացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

Փոխանցման ետ վերադարձի դեպքում միջնորդավճարը չի վերադարձվում:

Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:

Փոխանցման վաղեմության ժամկետը

Համակարգի կողմից սահմանված ժամկետներում

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. Դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

Intel Express համակարգով ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվում են ոչ առևտրային նպատակով փոխանցումներ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել http://www.intelexpress.ge ինտերնետային կայք, զանգահարել մեր տեղեկատու հեռախոսահամարին` (+374 10) 59 33 33 կամ այցելել բանկ /Գլխամասային Բանկ կամ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղ:

Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` Sigue Money Transfer, Ria Money Transfer, Converse Transfer, Unistream, Moneytun, Telcell Transfer, Moneygram:

էջը թարմացվել է 07.12.2018 17:44
Intel Express արագ դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով փոխանցում ստացողի և իրականացնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերն են

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ


էջը թարմացվել է 30.11.2018 10:46
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: