Chat with us, powered by IDBank

Ակցիա "5% cashback"

Idram հավելվածով QR/NFC վճարում կատարելիս IDBank-ը նվիրում է ևս 5% cashback

Ս․թ․ սեպտեմբերի 16-ից մինչև ս․թ․ նոյեմբերի 16-ը ներառյալ Idram հավելվածով ամսական 8 և ավել QR/NFC վճարում կատարած հաճախորդներին IDBank-ը նվիրում է ևս 5% cashback։

Idram հավելվածով QR կամ NFC անհպում վճարում կատարելիս որպես վճարման միջոց անհրաժեշտ է ընտրել հետևյալ տարբերակներից մեկը՝

  • IDBank-ի հաշիվը
  • IDBank-ի քարտը (բացառությամբ Idram դրամապանակին կցված քարտը)
  • IDBank-ի Rocket line սահմանաչափը

Ընդ որում, Բանկը վճարում է այդ 5 %-ը անկախ նրանից, թե տվյալ սպասարկման և առևտրի կետում Idram-ն ապահովում է cashback, թե ոչ։


Ընդհանուր պայմաններ

Cashback

Գործարքի գումարի 5%*

Cashback-ի առավելագույն գումար

Ոչ ավել, քան ամսական 5,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար

Cashback-ի վճարման ժամկետ

Մինչև հաջորդ ամսվա 26-րդ օրը

Ակցիայի գործողության ժամկետ

16․09․2020 – 16․11․2020թ.


* Cashback-ը մուտքագրվում է հաճախորդի այն հաշվեհամարին / քարտին, որով իրականացվել է վճարումը, Rocket line-ի դեպքում՝ հաճախորդի ՀՀ դրամով քարտին, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ ՀՀ դրամով ընթացիկ հաշվին։
Ստացված Cashback-ից գանձվում և ՀՀ պետական բյուջե է վճարվում եկամտահարկ՝ Հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով և չափով։ Առաջացող հարկային պարտավորությունները կատարվում են Բանկի կողմից։էջը թարմացվել է 17.09.2020 16:26
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: