Chat with us, powered by IDBank

Arag Plus (Fast plus)

Unsecured loans, earning certified 


You are offered unsecured loan in the amount of eightfold your salary with the presentation of proof of income only.   


 • Interest rate:
  from 14%
 • Maturity:
  Up to 36 months
 • Minimum amount:
  AMD 300 000
  or
  600 USD/EUR
 • Maximum amount:
  AMD 5 000 000
  or
  10 000 USD/EUR


The page was updated 21.02.2018 11:47

 Arag Plus (Fast plus)


Unsecured loans, earning certified 
 
    

Terms of extending the loan/credit line

1

Currency

AMD, USD, EUR

2

Minimum limit

 

AMD 300 000 or USD 600 or EUR 600

 

3

Maximum limit

Up to AMD 2 000 000 or USD/EUR  4 000 

AMD 2 000 001 - 5 000 000 ro USD/EUR 4 001 - 10 000 

a)  if the total amount of all loans of the borrower not secured with property doesn’t exceed six-fold  net income

b) if the total amount of all loans of the borrower not secured with property doesn’t exceed eight-fold  net income 

c) if the total amount of all loans of the borrower not secured with property doesn’t exceed eight-fold  net income

4

4.1 Annual interest rate
(if the client receives salary/income through bank accounts or transfers them to the Bank) 

AMD

18%

20%

21%

USD

15%

16%

17%

EUR

14%

15%

16%

4.2 Annual interest rate


AMD

21%

22%

23%

USD

18 %

19%

20%

EUR

16%

17%

18%

5

Maximum limit of the credit line

Total amount of all types of loans of the Borrower not secured with property should not exceed four-fold net income, but no more than AMD 2 000 000, USD 4 000 , EUR 4 000 

6

Minimum maturity of the loan

Not specified

7

Maximum maturity

36 months

8

Method of providing the loan 

-loans in Armenian drams are provided through operating account or payment cards,

-loans in foreign currency are provided through payment cards only. 

9

Repayment method

Annuity

10

Total debts (average monthly)/ net income (average monthly)

(debt to income ratio )*

55% maximum

*In the calculation of DIR the renewable credit line is calculated only in the amount of interest unless otherwise is provided by the credit line agreement 

11

Security 

Cash income

Requirements to the borrowers

12

Status of the borrower   

Individual – RA citizen 

13

Eligible age

Eligible age of the borrower as of the date of accepting the loan application should not be less than 21 and not have exceed 65 at the loan maturity 

14

Requirements to the credit history of the borrower (good credit history)*

1) As of the date of submitting application the borrower should not have any overdue obligations (loan, credit line, overdraft, guarantees)

2) total days of overdue obligations during the year (365 days) preceding the date of submitting loan application must not exceed 30 days, or 

3) no credit history

15

Requirements to the income of the borrower

Criteria is given in Annex 1.1

Միջնորդավճարներ

16

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000  ՀՀ դրամ

17

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար (պայմանագրային գումարից)

1%

18

Հաշվի բացման վճար

Համաձայն Բանկի գործող սակագների

Վճարային քարտի սակագներ*

19

Վճարային քարտի սակագներ և պայմաններ

վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով ստանալու դեպքում

Անհատական աշխատավարձային վճարային քարտ՝  համաձայն Բանկի գործող սակագների

վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով չստանալու դեպքում

Visa Electron/ Cirrus /Maestro,  Visa Classic /MasterCard Standard` hամաձայն Բանկի գործող սակագների, 

Visa Gold/MasterCard Gold, Visa Platinum` տարեկան սպասարկման վճարը 50% զեղչով, իսկ մնացած սակագները`համաձայն Բանկի գործող սակագների

* Վճարային քարտի և դրանով իրականացվող գործաքների մնացած սակագները, որոնք չեն կարգավորվում սույն աղյուսակով` համաձայն Բանկի գործող սակագների:

Տույժեր, տուգանքներ

Վարկ

20

Ժամկետանց վարկի,  գծով, օրական

0.1%

21

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով, օրական

0.1%

22

Վարկի վաղաժամկետ մարման համար

Այլ պայմաններ

23

Վարկի տրամադրման դրական գործոնները

1) դրական վարկային պատմությունը
2) դրամական հոսքերը

24

Վարկի մերժման գործոնները

1) բացասական վարկային պատմությունը,
2) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
3) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

4) դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,

5)  այլ հիմքեր:

25

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր

26

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը

Որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

27

Վարկի վարկառուին տրամադրելու ժամկետը

Վարկի/վարկային գծի պայմանագիրը ստորագրվելու օրը

28

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը

15 աշխատանքային օր

29

Վարկի դիմումի ընդունման և ձևակերպման վայր

Գլխամասային գրասենյակ և բոլոր մասնաճյուղեր

Վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի զուտ եկամտի ութապատիկը:

 Արագ Պլյուս վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Վարկի գումար` 500 000 ՀՀ դրամ
• Տարեկան տոկոսադրույք` 20%
 Ժամկետ` 24 ամիս
 Հայտի ուսումնասիրման վճար` 5 000 ՀՀ դրամ
 Միանվագ միջնորդավճար` 1% 
Արդյունավետ տոկոսադրույք` 24.50%


Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ` 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:  

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին: 

The page was updated 03.05.2018 17:41
The following documents should be submitted to the Bank:

 • ID document

 • Public service number /reference on non-receiving the PSN


 • Income documents


The page was updated 23.11.2017 10:34
Attention: The Bank does not bear any responsibility for the inaccuracy of information on the linked web sites, nor does it accept any responsibility for the advertisements therein or possible consequences arising out of use of information provided on the linked web-sites. In case of any discrepancies in the website materials in Armenian, Russian and English languages, the Armenian version is prevailing.