RSS
Առանձնատուն
Առանձնատուն
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Բարեկամության փողոց, 2-րդ նրբանցք, թիվ 2 բնակելի տուն, 448 ք.մ./1090 ք/մ հողամաս

Գինը` 19 000 000 ՀՀ դրամ
Ավելին
Առանձնատուն
Առանձնատուն
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Ներսիսյան փող. 7 շենք 16 բն., 76 ք.մ.

Գինը` 5 500 000 ՀՀ դրամ
Ավելին
Առանձնատուն
Առանձնատուն
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բանակի փողոց, , 165 ք.մ./ Հող` 262 ք.մ.

Գինը` 9 000 000 ՀՀ դրամ
Ավելին
Առանձնատուն
Առանձնատուն
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Զարգարյան փող.. 9-րդ փակ., 2ա, 240 ք.մ./1850 ք.մ հողամաս  

Գինը` 9 500 000 ՀՀ դրամ
Ավելին
Բնակարան
Բնակարան
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Թորոսյան փոողոց, 16 շենք, 54 ք.մ.

Գինը` 6 300 000 ՀՀ դրամ
Ավելին