Բանկի առաքելությունը և տեսլականը

 

Բանկի առաքելությունը

Լինել առաջին ընտրության Բանկ հաճախորդների համար՝ որպես լավագույն նորարար Բանկ:

Բանկի տեսլականը    

Դառնալ առաջատար բանկ ՀՀ ֆինանսական համակարգում` հաճախորդներին տրամադրելով անհատական մոտեցմամբ արդիական թվային լուծումներ։

Բանկի արժեքները   

Մենք նորարար ենք - Մենք կարևորում ենք մեր հաճախորդների պահանջմունքները՝ ստեղծելով նորարարական էկոհամակարգ։

Մենք թափանցիկ ենք - Մենք կարևորում ենք թա­փան­ցիկությունը մեր հաճախորդների նկատ­մամբ` տրամադրելով համալիր տեղեկատվություն մատուցվող բանկային ծառայությունների մասին:

Մենք վստահելի ենք - Մենք կարևորում ենք մեր հաճախորդների և գործընկերների վստահությունը` համագործակցելով նրանց հետ որպես հուսալի գործընկեր։

Մենք հավատարիմ ենք - Մենք կարևորում ենք մեր հաճախորդների և աշխատողների հավատար­մությունը՝ նրանց համար ապահովելով կայուն մրցակցային առավելություններ։

Մենք թիմային ենք - Մենք կարևորում ենք մեր աշխատակիցների միջև ներդաշնակ համա­գործակցությունը՝ հանուն ընդհանուր արդյունքի:


էջը թարմացվել է 21.03.2018 17:23
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: