Chat with us, powered by IDBank
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Հաշիվների բացում և գործառնությունների իրականացում
 

- Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները բացվում են  ֆիզիկական անձ և իրավաբանական անձ/ԱՁ հաճախորդների համար:
- Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները նախատեսված են անկանխիկ ոսկու հաշվառման համար և չեն ենթադրում ոսկու կանխիկ մուտքագրում և ելքագրում:
- Ոսկու հաշվառման համար հիմք են հանդիսանում միայն ոսկու հարգը և կշիռը: Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկին չափվում է գրամներով: Մետաղական հաշիվները ոսկու համար կարող են բացվել միայն 999.9 հարգի ոսկով:
- Մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է գրամներով` 0.01 գրամ ճշտությամբ, մեկ տրոյական ունցիան հավասար է 31.10348 գրամի:
- Ոսկու անկանխիկ առք ու վաճառքը կատարվում է հաճախորդի գործարքի էական պայմաններ (գինը, կատարման ժամկետը և կշիռը) պարունակող հայտի հիման վրա:
- Բանկի կողմից սահմանվում են 1 գրամ անկանխիկ ոսկու առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք հիմք են ընդունվում հաշվով իրականացվող գործարքներ իրականացնելիս:
- Հաշվի փակման դեպքում տարեկան սպասարկման գումարի գանձումը կատարվում է հաշվի բացման օրվանից սկսված` տարին մեկ անգամ` տարեկան միջին մնացորդից, ընդ որում, եթե հաշիվը փակվում է տարվա ընթացքում, գանձումն իրականացվում է փակման պահին` տվյալ ժամանակահատվածի միջին մնացորդից:

Բացված մետաղական հաշիվներով թույլատրվող գործառնություններն են`

Մետաղական հաշվի համալրում

  • Բանկից անկանխիկ ոսկի գնելու և այն մետաղական հաշվին մուտքագրելու միջոցով,
  • Հաճախորդի կամ այլ անձի բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվից ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով

 

Մետաղական հաշվի ելքագրում

  • Մետաղական հաշվում առկա անկանխիկ ոսկին Բանկին վաճառելու միջոցով

  • Հաճախորդի կամ այլ անձի բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվին ոսկու անկանխիկ փոխանցում կատարելու միջոցով։ Բանկը իրավասու է մերժել փոխանցման հայտը, եթե թղթակից բանկի միջոցով հնարավոր չէ կատարել տվյալ փոխանցումը։  


Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

էջը թարմացվել է 07.07.2021 14:39
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: