Chat with us, powered by IDBank
bonds.png
Պարտատոմսեր Ներդրումների առավել շահավետ տարբերակ IDBank-ի հետ

Պարտատոմսեր

    Ներդրումների առավել շահավետ տարբերակ IDBank-ի հետ


2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ից մինչև 2022թ.-ի մարտի  18-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային,  ոչ փոխարկելի AMANLBB2EER3 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսեր

Անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային,ոչ փոխարկելի պարտատոմսերի թողարկման պայմանները
Դասը Անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի
Անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար,
Ընդհանուր ծավալը 5,000,000 ԱՄՆ դոլար,
Քանակը 50,000 հատ,
Շրջանառության ժամկետը 27 ամիս,
Թողարկման ամսաթիվ 21 դեկտեմբեր 2021թ
Տեղաբաշխման սկիզբ 21 դեկտեմբեր 2021թ
Տեղաբաշխման ավարտ 18 մարտի 2022թ
Մարման ամսաթիվ 21 մարտի  2024թ,
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը 4 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը եռամսյակային
Տեղաբաշխող «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ