Chat with us, powered by IDBank
bonds.png
Պարտատոմսեր Ներդրումների առավել շահավետ տարբերակ

ՊարտատոմսերՀՀ դրամով անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկ

2019 թվականի նոյեմբերի 7-ից մինչև 2020թ.-ի հունվարի 31-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB28ER9 տարբերակիչ ծածկագրով 8-րդ թողարկման պարտատոմսեր:

Անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային,ոչ փոխարկելի պարտատոմսերի թողարկման պայմանները

   

Դասը


Անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի 

Անվանական արժեքը


100 ԱՄՆ դոլար   

Ընդհանուր ծավալը


5,000,000 ԱՄՆ դոլար

Քանակը


50,000 հատ

Շրջանառության ժամկետը


27 ամիս

Թողարկման ամսաթիվ


07 նոյեմբերի 2019թ

Տեղաբաշխման սկիզբ


07 նոյեմբերի 2019թ

Տեղաբաշխման ավարտ


31 հունվարի 2020թ

Մարման ամսաթիվ


07 փետրվարի 2022թ

Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը


5.00% 

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը


եռամսյակային  

Տեղաբաշխող

                             

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

 


    Ծրագրային ազդագիր և թողարկման վերջնական պայմաններ