Chat with us, powered by IDBank
bonds.png
Պարտատոմսեր Ներդրումների առավել շահավետ տարբերակ

Պարտատոմսեր

    ԱՄՆ դոլարով անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկ


    2020 թվականի օգոստոսի 27-ից մինչև 2020թ.-ի նոյեմբերի 26-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի AMANLBB2BER9 տարբերակիչ ծածկագրով 11-րդ թողարկման պարտատոմսեր:

 Անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային,ոչ փոխարկելի պարտատոմսերի թողարկման պայմանները
Դասը Անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի
Անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը 5,000,000 ԱՄՆ դոլար
Քանակը 50,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 27 օգոստոսի 2020թ
Տեղաբաշխման սկիզբ 27 օգոստոսի 2020թ
Տեղաբաշխման ավարտ 26 նոյեմբերի 2020թ․
Մարման ամսաթիվ 27 նոյեմբերի 2022թ․
Արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերությունը 4.75% 
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը եռամսյակային
Տեղաբաշխող «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ